Cử nhân chuyên ngành marketing tại Đại học kinh doanh ESERP

Chương trình cử nhân marketing tại ESERP Business School cung cấp cho sinh viên những kiến thức khoa học phù hợp định hướng phát triển doanh nghiệp và các hoạt động tiếp thị bán hàng

Chương trình cử nhân marketing tại ESERP Business School

Trong bối cảnh thị trường kinh tế ngày càng cạnh tranh, Marketing mang lại mối quan hệ và lợi ích cộng huởng giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Chương trình Cử nhân chuyên ngành marketing tại đại học kinh doanh ESERP, Tây Ban Nha chú trọng mang đến cho sinh viên lối tư duy nhạy bén trong việc nắm bắt nền tảng kiến thức về ngành Marketing và áp dụng chúng trong các tình huống thực tế. Từ việc được học chuyên sâu về hành vi, thói quen người tiêu dùng đến cơ hội được cộng tác với các doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực khác nhau, sinh viên sẽ được đào tạo những kĩ năng nghiên cứu thị trường và sáng tạo để có thể tự tin đưa ra những quyết định tiếp thị chiến lược cho doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

Thời gian học: 4 năm

Campus: Madrid

Học phí: 6100 euro/năm

Chương trình học

Năm 1

–          Kỹ năng giao tiếp và tiếp thị

–          Cơ sở kinh doanh

–          Toán kinh tế

–          Lịch sử kinh tế và tiếp thị

–          Kinh tế xã hội

–          Luật dân sự

–          Phân tích ứng dụng trong tiếp thị

–          Lịch sử thương mại và văn hóa xã hội

–          Ứng dụng máy tính trong marketing

–          Marketing cơ sở

Năm 3

–          Chính sách giao tiếp

–          Chính sách sản phẩm

–          Nghiên cứu thị trường I

–          Quản lý sales

–          Hành vi khách hàng

–          Nền công nghiệp và dịch vụ marketing

–          Chính sách phân phối

–          Chính sách giá cả và chi phí

–          Nghiên cứu thị trường II

–          Kỹ thuật đàm phán thương mại

–          Quan hệ truyền thông, trực tiếp và tương tác

–          Tiếp thị và hệ thống thông tin ứng dụng

Năm 2

–          Kinh tế và phân tích tài chính trong marketing I

–          Luật kinh doanh: Quy chế pháp lý của thị trường

–          Kinh tế 1: Kinh tế vi mô

–          Chiến lược định hướng

–          Tâm lý học áp dụng trong marketing

–          Ngôn ngữ hiện đại

–          Kinh tế và phân tích tài chính trong marketing II

–          Luật tuyển dụng và an sinh xã hội

–          Kinh tế II: Kinh tế vĩ mô

–          Quyết định ứng dụng trong tiếp thị

–          Chiến lược tiếp thị

–          Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và tiếp thị

Năm 4

–          Hệ thống truyền thông

–          Môn tự chọn 1

–          Môn tự chọn 2

–          Môn tự chọn 3

–          Môn tự chọ 4

–          Công nhận học thuật tín chỉ

–          Placement

–          Final project

Xem thêm về các chương trình du học Tây Ban Nha tại Vinahure

Đặt câu hỏi cho tác giả