Cử nhân chuyên ngành quảng cáo, truyền thông và quan hệ công chúng tại đại học kinh doanh ESERP

Sinh viên theo học chương trình cử nhân chuyên ngành quảng cáo, truyền thông và quan hệ công chúng của trường ESERP Business School sẽ được đào tạo kết hợp cân bằng giữa lý thuyết và thực tiễn kinh doanh

Trường Kinh doanh ESERP, Tây Ban Nha là cơ sở đào tạo uy tín với thế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh tại Tây Ban Nha.

Với hơn 30 năm đào tạo hệ đại học và thạc sỹ, ESERP hiện có 03 cơ sở đào tạo tại  Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca. Ngoài ra, trường còn hợp tác với các trường ĐH tại UK, Hà Lan để cấp bằng liên kết, sinh viên học xong một chương trình có thể được cấp 2 bằng của 2 đại học hàng đầu thế giới là của Tây Ban Nha và ĐH Staffordshire, Anh Quốc.

ESERP thành lập theo Nghị định Hoàng gia số 557/1991 điều 19 về Sáng lập và Công nhận trường đại học cao đẳng theo đề xuất của Giám đốc trường ĐH tổng hợp Cataluna, dưới sự chấp thuận của Bộ Giáo dục.

Công nhận quốc tế:

Sinh viên hoàn thành chương trình học tại ESERP sẽ nhận được sự công nhận học thuật tương ứng của các tổ chức đào tạo sau: European Communication School, Pháp- Bỉ, trường Đại học Staffordshire- Anh quốc, trường quản lý Maastricht- Hà Lan

Thời gian học: 4 năm

Học phí: 5650 euro

Năm 1

–          Lý thuyết giao thuyết

–          Cơ bản về marketing

–          Lịch sử truyền thông và quan hệ công chúng

–          Tâm lý giao tiếp

–          Các phương pháp và hình thức giao tiếp thuyết phục

–          Cấu trúc giao tiếp

–          Công nghệ thông tin và giao tiếp

–          Viết báo

–          Giao thiếp xã hội

–          Truyền thông sáng tạo

–          Các phương pháp và quy định về quan hệ công chúng

Năm 3

–          Truyền thông kinh doanh và mô hình kinh doanh

–          Môn học tự chọn

–          Định hướng nghệ thuật quảng cáo

–          Nền tảng và chiến lược quảng cáo và quan hệ công chúng

–          Ban giao tiếp

–          Internship

–          Quản trị kế toán

Năm 2

–          Lịch sử giao tiếp

–          Thiết kế và chỉnh sửa

–          Truyền thông xã hội: radio, TV, báo

–          Truyền thông trong doanh nghiệp

–          Đạo lý học trong truyền thông

–          Kế hoạch chiến lược quan hệ công chúng

–          Thiết kế quảng cáo

–          Quyền truyền thông

–          Ý kiến công chúng

–          Giao tiếp kinh tế

–          Kỹ thuật thương mại

–          Quan hệ công chúng chuyên sâu

Năm 4

–          Thông tin và hệ thống marketing

–          Truyền thông tiếp thị tích hợp

–          Quản trị nhãn hiệu

–          Chiến lược quản lý truyền thông I

–          Truyền thông quốc tế

–          Chiến lược quản lý truyền thông II

–          Dự án nghiên cứu

–          Marketing và thương mại điện tử

–           Final project

Đặt câu hỏi cho tác giả