Cử nhân chuyên ngành tiếp thị và nghiên cứu thị trường tại đại học Malaga

Tiếp thị và nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp cho các công ty hiện đang là ngành hot hiện nay. Chương trình này cung cấp kiến thức chuyên sâu cho sinh viên về nghiên cứu về sản phẩm, dịch vụ chiến lược.

Chương trình cử nhân chuyên ngành tiếp thị và nghiên cứu thị trường tại đại học Malaga sẽ đào tạo bạn như một chuyên gia về nghiên cứu thị trường, hành vi người tiêu dùng, phân tích đối thủ cạnh tranh, chiến lược quảng bá sản phẩm, dịch vụ, giá cả, kênh phân phối.

Thời gian học: 4 năm

Ngôn ngữ đào tạo: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh

Năm 1

–          Khái niệm cơ bản về thị trường

–          Lịch sử kinh tế

–          Kinh tế cơ bản

–          Luật cơ bản

–          Toán kinh tế và kinh doanh

–          Hành vi người tiêu dùng

–          Kế toán

–          Thống kê I

–          Nguyên tắc cơ bản quản trị kinh doanh

–          Tiếp thị chiến lược và kế hoạch kinh doanh

Năm 3

–          Truyền thông kinh doanh

–          Kế toán quản trị

–          Nhân sự

–          Quản lý bán hàng

–          Kinh doanh sáng tạo

–          Cơ cấu thương mại quốc tế

–          Nghiên cứu thị trường II

–          Môn học tự chọn I

–          Môn học tự chọn II

Năm 2

–          Tổ chức quản lý

–          Thống kê II

–          Quản lý sản phẩm và giá

–          Toán học của hoạt động tài chính

–          Kinh tế vi mô

–          Phân phối thương mại

–          Tài chính ứng dụng marketing

–          Nghiên cứu thị trường I

–          Kinh tế vi mô

–          Chế độ pháp lý về sở hữu công nghiệp và  quảng cáo

Năm 4

–          Truyền thông kinh doanh II

–          Dịch vụ tiếp thị

–          Marketing quốc tế

–          Môn học tự chọn III

–          Môn học tự chọn IV

–          Final Project

–          Môn học tự chọn V

–          Môn học tự chọn VI

–          Thực hành kinh doanh và môn học tự chọn VII và VIII

Đặt câu hỏi cho tác giả