Cử nhân chuyên ngành tiếp thị và quan hệ công chúng tại đại học Malaga

Ngày nay truyền thông đóng một vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại. Chương trình đào tạo này sẽ đào tạo sinh viên trở thành những chuyên gia truyền thông trong lĩnh vực quảng cáo và quan hệ công chúng.

Chương trình cử nhân ngành tiếp thị và quan hệ công chúng tại Đại học Malaga sẽ cung cấp những kiến thức về Luật, kinh tế và tâm lý học, truyền thông đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận bất kỳ vị trí nhân viên truyền thông, marketing trong bất kỳ tổ chức nào.

Thời gian học : 4 năm

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Tây Ban Nha

Năm 1

–          Ứng dụng tâm lý quảng cáo và quan hệ công chúng

–          Hệ thống phương tiện truyền thông tại Tây Ban Nha

–          Công nghệ truyền thông

–          Lý thuyết và lịch sử quan hệ công cúng

–          Lý truyết truyền thông

–          Chính sách truyền thông

–          Truyền thông và xã hội

–          Nguyên tăc cơ bản về nghe nhìn truyền thông và quan hệ công chúng

–          Nguyên tắc cơ bản của báo chí

–          Lý thuyết và lịch sử của quảng cáo

Năm 3

–          Quảng cáo sáng tạo

–          Khoa học và nghiên cứu phuowg pháp truyền thông

–          Môn học tự chọn I

–          Môn học tự chọn II

–          Các chiến dịch truyền thông tổ chức: sáng tạo và phân tích

–          Môn học tự chọn III

–          Môn học tự chọn IV

–          Môn học tự chọn V

–          Môn học tự chọn VI

Năm 2

–          Truyền thông tổ chức:  hành chính công và công dân

–          Quản trị chiến lược trong quan hệ công chúng

–          Kinh tế và kỹ thuật thị trường

–          Hệ thống vã kỹ thuật thị trường

–          Hệ thống thông tin kinh doanh

–          Công nghệ áp dụng cho quảng cáo và quan hệ công chúng

–          Truyền thông, nhân quyền và bình đẳng

–          Luật quảng cáo và quan hệ công chúng

–          Quản trị chiến lược trong quảng cáo

–          Truyền thông trong công ty

–          Kỹ thuật và công cụ quan hệ công chúng

Năm 4

–          Truyền thông và phong trào xã hội

–          Quảng cáo nghiên cứu ứng dụng và quan hệ công chúng

–          Kế hoạch truyền thông

–          Truyền thông tương lại

–          Môn học tự chọn VII

–          Môn học tự chọn VIII

–          Môn học tự chọn IX

–          Môn học tự chọn X

–          Môn học tự chon XI

–          Final project

 

Đặt câu hỏi cho tác giả