Cử nhân du lịch tại Học viện thiết kế CENP-CENTRO ESPAÑOL DE NUEVAS PROFESIONES

Được thành lập năm 1957, Học viện CENP là học viện lâu đời tại Tây Ban Nha đào tạo về ngành du lịch kể từ đó, học viện đã cung cấp một nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp du lịch tại nước này.

Học viện thiết kế CENP

Mục tiêu đào tạo của chương trình du lịch tại trường CENP là cung cấp đầy đủ và training các kỹ năng quản lý và nghiên cứu cần thiết trong ngành du lịch. Ngoài ra, sinh viên còn được đào tạo về ngoại ngữ chuẩn bị bước đệm sẵn sàng trở thành các nhân viên ưu tú trong ngành quản trị du lịch khách sạn trong tương lai. Đặc biệt chương trình nhấn mạnh về tìm hiểu nhu cầu khách hàng nội địa cũng như quốc tế và cách sử dụng những công cụ quảng cáo hiện đại để quảng bá ngành du lịch. Do vậy, sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng được tuyển dụng cao và được trang bị tốt để nhanh chóng có sự thăng tiến trong tương lai và sự nghiệp của mình.

Thời gian học: 4 năm

Chương trình đào tạo

Năm 1

–          Du lịch cơ sở

–          Du lịch xã hội

–          Kinh tế cơ sở

–          Kinh tế học quản trị

–          Luật

–          Địa lý du lịch

–          Khuyến mại du lịch và kỹ năng giao tiếp

–          Di sản văn hóa

–          Công nghệ thông tin

–          Ngoại ngữ: Tiếng anh

Năm 3:

–          Vận chuyển du lịch II

–          Phương pháp nghiên cứu du lịch

–          Quản trị di sản du lịch

–          Phân tích báo cáo tài chính

–          Khách sạn – du lịch – phục vụ ăn uống II

–          ITCs trong du lịch

–          Thuế du lịch

–          Thành lập và quản lý công ty du lịch

–          Hình ảnh sản phẩm địa điểm du lịch trong truyền thông

–          Ngoại ngữ II: Tiếng anh

–          Ngoại ngữ II: Tiếng Pháp hoặc tiếng Đức

Năm 2

–          Kế toán tài chính

–          Vận chuyển du lịch I

–          Nhân lực du lịch

–          Thống kê

–          Du lịch – khách sạn – phục vụ đồ ăn I

–          Hạch toán giá thành

–          Giải thích về di sản

–          Quản trị nguồn nhân lực

–          Ngoại ngữ I: Tiếng anh

–          Ngoại ngữ II: Tiếng Pháp hoặc tiếng Đức

Năm 4:

–          Sản phẩm du lịch thương mại

–          Du lịch và chính quyền

–          Quản trị chất lượng

–          Quản trị chiến lược kinh doanh du lịch

–          Tiếng anh du lịch

–          Ngoại ngữ III: tiếng pháp hoặc tiếng đức

–          Luận án tốt nghiệp

–          Thực tập

 

Đặt câu hỏi cho tác giả