Cử nhân du lịch tại trường đại học Malaga

Khóa học này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về nền công nghiệp du lịch & khách sạn hiện đại

Đại học Malaga

Đại học Malaga là đại học công lập thành lập năm 1972, với hơn 39,000 sinh viên và 2,400 giảng viên giảng dạy trên 60 chuyên ngành khác nhau. Trường  có tiền thân dạy môn triết học và lý thuyết học trước đó. Với lịch sử trên 35 năm hoạt động, đại học Malaga trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và chính trị của trong khu vực. Đại học Malaga là đại học bậc trung và được bầu chọn là đại học năng động mới nổi tại Tây Ban Nha với các chương trình phong phú đa dạng, hợp tác quốc tế nhiều mặt.Đại học Malaga có hẳn một trường tiếng đào tạo cho sinh viên quốc tế và trường tiếng tại Malaga được xem là ngôi trường có quy mô lớn với lịch khai giảng hàng tháng.

Thời gian học: 4 năm

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng anh, Tiến Pháp, Tiếng Đức

Năm 1

–          Giới thiệu chung về địa lý du lịch

–          Ứng dụng tiếng anh du lịch

–          Kinh tế cơ sở

–          Tổ chức và quản lý

–          Hệ thống thông tin ứng dụng trong du lịch

–          Tiếng Đức hoặc Tiếng Pháp chuyên ngành du lịch I

–          Quản lý di sản văn hóa

–          Thống kê cơ sở

–          Luật cơ sở

–          Ứng dụng kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô Du lịch

Năm 3

–          Phân tích thị trường du lịch

–          Kế toán kinh doanh du lịch

–          Tiếng anh ứng dụng trong du lịch III

–          Tiếp thị du lịch

–          Tâm lý xã hội du lịch

–          Luật hiện hành về du lịch

–          Phổ biến di sản du lịch văn hóa

–          Quản lý sản xuất và chất lượng trong ngành du lịch

–          Quản lý áp dụng trong kinh doanh du lịch

–          Kế hoạch lãnh thổ và du lịch bền vững

Năm 2

–          Quản lý nguồn nhân lực trong công ty du lịch

–          Phân tích du lịch theo lãnh thổ

–          Du lịch quản lý cơ sở dữ liệu

–          Các chỉ số kinh tế du lịch

–          Tiếng anh ứng dụng cho du lịch II

–          Tiếng Đức hoặc Tiếng Pháp chuyên ngành du lịch II

–          Luật thương mại của công ty du lịch

–          Cơ cấu du lịch quốc tế

–          Kế toán cơ sở

Năm 4

–          Môn học tự chọn

–          Sáng tạo trong du lịch

–          Địa lý du lịch

–          Các tổ chức kinh doanh và du lịch

–          Final Project

 

Đặt câu hỏi cho tác giả