Cử nhân kỹ sư hệ thống truyền thông tại đại học Carlos III Madrid

Viễn thông đã trải qua một sự tăng trưởng to lớn trong thập kỷ qua, và dự kiến rằng lĩnh vực này sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.

Dịch vụ không dây (điện thoại di động, Internet, truyền hình) đòi hỏi sự phát triển và thực hiện phù hợp của các hệ thống thông tin liên lạc. nhu cầu của xã hội cho các chuyên gia có trình độ cao để chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống thông tin liên lạc, vận hành và quản lý , kể từ khi dịch vụ được cung cấp bởi các công ty, các dịch vụ công cộng, giải trí…. phụ thuộc ngày càng nhiều vào viễn thông chạy tốt. Ngoài ra, các lĩnh vực truyền thông không ngừng phát triển và đòi hỏi những chuyên gia bổ sung cho trình độ cụ thể trong lĩnh vực cụ thể của họ với đào tạo vững chắc trong các khái niệm cơ bản của công nghệ viễn thông, để họ thành công có thể thích ứng với công nghệ mới xuất hiện.

Sinh viên chuyên ngành cử nhân kỹ sư hệ thống truyền thông của Đại học Carlos III Madrid được thiết kế cho phép sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi có kiến thức công nghệ và kỹ năng, không chỉ để đáp ứng nhu cầu thị trường hiện tại mà còn là một nhà lãnh đạo trong mọi tiến bộ công nghệ liên quan đến Hệ thống truyền thông.

Thời gian học: 4 năm

Môn học

Học kỳ I

 • Đại số học
 • Giải tích toán học I
 • Vật lý
 • Lập trình
 • Kỹ năng thông tin
 • Kỹ năng viết luận và giao tiếp
 • Hệ thống tuyến
 • Sơ đồ và thành phần điện
 • Truy cập hệ thống mạng và chia sẻ truyền thông
 • Hệ thống kiến trúc
 • Toán nâng cao
 • Truyền thông số
 • Hệ thống và kênh truyền thông
 • Hệ thống năng lượng điện
 • Lý thuyết hiện đại về tách sóng và ước lượng
 • Kỹ năng: Lòng nhân đạo
 • Hệ thống truyền thông số
 • Truyền thông không dây
 • Chính sách pháp luật vễ viễn thông
 • Kế hoạch truyền thông mạng không dây
 • Công nghệ kết nối mạng

Học kỳ II

 • Giải tích toán học II
 • Lập trình hệ thống
 • Phân tích học
 • Kỹ thuật số
 • Hệ thống và mạch điện
 • Lý thuyết truyền thông
 • Lĩnh vực điện tử
 • Mạng lưới phân tích tuyến tính và tổng hợp
 • Bộ xử lý hệ thống kỹ thuật số
 • Dịch vụ và mạng truyền thông
 • Kỹ thuật tần số cao
 • Thông tin đa phương tiện mã hóa trong giao tiếp
 • Thiết bị và phương tiện truyền dẫn quang
 • Môn học tự chọn
 • Toán nâng cao II
 • Vật lý nâng cao
 • Phương pháp phân tích truyền thông số
 • Truyền thông di động
 • Quản trị kinh doanh đại cương
 • Luận án cử nhân
 • Môn học tự chọn
 • Internship
 • Thiết bị truyền thông
 • Các ứng dụng xử lý tín hiệu kỹ thuật số trong các hệ thống truyền dẫn
 • Phân phối máy tính
 • Truyền thông ứng dụng cụ thể
 • Ứng dụng web
 • Xu hướng internet

Đặt câu hỏi cho tác giả