Cử nhân quản lý hệ thống thông tin tại IE University

Nếu bạn là người đam mê công nghệ, chương trình cử nhân quản lý thông tin hệ thống thông tin tại IE University sẽ giúp bạn chuẩn bị để trở thành một chuyên gia có ảnh hưởng lớn người tham gia vào xây dựng tương lai kỹ thuật số.

Công nghệ là một lực lượng mạnh mẽ mà ổ sản phẩm và dịch vụ, hoạt động, và tăng trưởng kinh tế. Nó cũng có thể được khai thác để cải thiện cuộc sống của người dân và góp phần thay đổi xã hội. Các kiến thức thực tế và kỹ năng mà bạn sẽ được học trong chương trình này, sẽ giúp bạn chuẩn bị để bắt đầu kinh doanh công nghệ riêng của mình, đổi mới nuôi dưỡng trong một công ty toàn cầu, hoặc áp dụng công nghệ để giúp giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của thế giới.

Thời gian học: 4 năm

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

Học phí: 19,000 euro/năm

Phí ghi danh: 120 euro/năm

Chương trình đào tạo

Năm I

–          Giới thiệu về công nghệ thông tin kinh doanh

–          Phân tích hoạt động kinh tế

–          Chiến lược kinh doanh năng động

–          Kế toán đại cương

–          IE Module: Quản lý đại cương

–          Lập trình, cấu trúc dữ liệu và toán đại số

–          Sales & marketing đại cương

–          Thống kê, xác suất,t oán rời rác

–          Kinh tế, chính trị và công nghệ

–          IE Module: Kỹ năng giao tiếp: Nói

–          IE Moduel: Kỹ năng giao tiếp: Viết

Năm II

–          Công nghệ thông tin trong kinh doanh

–          Cơ sở dữ liệu và dữ liệu mẫu

–          Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

–          Hệ thống quản trị thông tin

–          Phân tích và quản lý tài chính

–          Quản trị và phát triển hệ thống dữ liệu nâng cao

–          Phát triển phần mềm

–          Chiến dịch và chuyển đổi kĩ thuật số

–          Công nghệ đổi mới đại chương

–          Quản lý dự án

–          Thuyết trình trước đám đông

Năm III

–          Phân tích kinh tế thông minh

–          Kinh doanh trên mobile và kỹ thuật ssos

–          Mạng xã hội và truyền thông kỹ thuật số

–          Hệ thống hạ tầng phần cứng, phần mềm

–          Truyền thông mạng và dữ liệu

–          IT Outsourcing

–          Tư vấn công nghệ và quản lý dự án

–          Báo cáo kỹ thuật và viết luận

–          Phát triển và thực hiện ứng dụng điện thoại

–          Quản lý rủi ro và an ninh mạng

–          Doanh nghiệp và chuyển đổi kỹ thuật số

–          Kỹ năng đàm phán, tranh luận và giải quyết mâu thuẫn

–          IE Module: Kỹ năng cá nhân II

–          IE Module: Đạo đức nghề nghiệp II

Năm IV

–          Khóa học nâng cao về công nghệ và lập trình

–          Thực tập

–          Trí tuệ nhân tạo và robot

–          Xây dựng thương hiệu cá nhân, mạng và quản lý sự nghiệp

–          Final project

Đặt câu hỏi cho tác giả