Cử nhân quản trị kinh doanh tại đại học European Business School

Chương trình cử nhân quản trị kinh doanh tại đại học European business school tích hợp đầy đủ kiến thức về tài chính, marketing, quản lý và hoạt động kinh doanh cho sinh viên

Sự phát triển không ngừng của kinh tế, xã hội tạo ra một môi trường kinh doanh sôi nổi, đồng thời kéo theo nhu cầu nhân sự rất lớn trong lĩnh vực này. Quản trị kinh doanh là ngành cung cấp được những kiến thức kinh tế, quản trị… bao quát cho người học mở ra nhiều cơ hội khi ra trường. Cử nhân quản trị kinh doanh có nhiều triển vọng nghề nghiệp: marketing, kinh doanh, nhân sự, quản lý doanh nghiệp. Kiến thức quản trị cũng có ý nghĩa sát sườn trong cuộc sống của mỗi người và có thể ứng dụng vào nhiều tình huống.

Thời gian học : 3 năm ( 6 kỳ)

Khai giảng: Tháng 2, tháng 6 và tháng 8

Campus: Barcelona

Các môn học:

Năm 1

–          Cơ sở quản trị kinh doanh

–          Quản trị tiếp thị

–          Kỹ năng giao tiếp viết

–          Kế toán I

–          Kinh tế vi mô

–          Toán cơ sở

–          Phần mềm IT dùng trong kinh doanh

–          Môi trường bền vững

–          Đạo đức kinh doanh

–          Kỹ năng giao tiếp nói

–          Kế toán II

–          Kinh tế vĩ mô

–          Luật kinh doanh

–          Toán tài chính

–          Thống kê ứng dụng quản lý

–          Quảng cáo, truyền thông & nhãn hiệu

Năm 3

–          Kinh tế toàn cầu

–          Phân tích báo cáo tài chính

–          Đàm phàn

–          Quản trị kinh doanh nhỏ

–          Tài chính doanh nghiệp

–          Tiếp thị công nghiệp

–          Quản trị chuỗi cung ứng

–          Phân tích quyết định

–          Quản lý thay đổi hiện đại

–          Chiến lược quản lý

–          Ngân sách & kiểm soát

–          Truyền thông tổ chức

–          Cases in marketing

–          Cases in finance

–          Kỹ năng lãnh đạo và team building

–          Quản trị chất lượng toàn diện

–          Quản trị bán lẻ và bán hàng

–          Quản lý danh mục đầu tư

Năm 2

–          Chiến lược truyền thông

–          Tài chính kinh tế I

–          Quản trị nguồn nhân lực

–          Quản trị sản xuất

–          Xây dựng doanh nghiệp & liên doanh

–          Hệ thống quản lý thông tin

–          E Business

–          Vấn đề kinh doanh đa văn hóa

–          Kiến thức quản lý

–          Kinh tế toàn cầu

–          Kinh tế tài chính II

–          Truyền thông mạng xã hội

–          Thị trường tài chính

–          Hành vi khách hàng

–          Quản trị sales & thu mua

–          Nghiên cứu truyền thông

–          Quản trị project

–          Quản trị dịch vụ

Yêu cầu tốt nghiệp

–          Final case: Marketing

–          Final Case: Tài chính

–          Luận án tốt nghiệp

 

1 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả