Cử nhân quản trị kinh doanh tại đại học IE

Cử nhân quản trị kinh doanh tại đại học IE, Tây Ban nha sẽ phát triển khả năng kinh doanh và quản lý của sinh viên thông qua chương trình sáng tạo đào tạo quốc tế.

Chương trình đào tạo thực tế sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức kỹ thuật và kỹ năng lãnh đạo cần thiết. Trường đại học IE sẽ cung cấp cho bạn 1 môi trường học tập và đào tạo quốc tế giúp bạn tiếp cận dễ dàng với những kiến thức kinh tế toàn cầu

Thời gian học: 4 năm

Ngôn ngữ đào tạo: tiếng Anh

Học phí: 19,000 EURO/năm

Phí ghi danh: 120 EURO/năm

Các môn học

Năm 1

–          Kế toán tài chính

–          Cơ sở kinh tế

–          Cơ sở quản lý

–          Quản trị thông tin kỹ thuậ

–          Toán học I

–          Đạo đức học

–          Hạch toán chi phí

–          Kinh tế vi mô

–          Cơ sở marketing

–          Toán học II

–          Kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp

–          Xã hội học

Năm 3

–          Quản lý thống kê

–          Doanh nghiệp và đổi mới

–          Tài chính II

–          Quản trị nguồn nhân lực

–          Quản lý sản phẩm và sản xuất

–          Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm doanh nghiệp

–          Môn học tự chọn

Năm 2

–          Kiểm soát quản lý

–          Tài chính I

–          Luật kinh tế I

–          Kinh tế vĩ mô

–          Thống kê

–          Quyết định kế toán

–          Nghiên cứu marketing

–          Hành vi khách hàng

–          Luật kinh tế II

–          Môi trường kinh tế toàn cầu

–          Kinh tế học

Năm 4

–          Môn học tự chọn

–          Kỹ năng quản lý

–          Hệ thống quản lý thông tin

–          Phương pháp nghiên cứu

–          Quản lý chuỗi cung ứng

–          Chiến lược ngoại giao

–          Final project

 

Đặt câu hỏi cho tác giả