Cử nhân quản trị kinh doanh tại Đại học UCAM – Tây Ban Nha

Chương trình cử nhân quản trị kinh doanh của trường đại học UCAM hướng tới các sinh viên quan tâm đến lĩnh vực kinh tế, tổ chức và xã hội ở cấp độ doanh nghiệp, sinh viên sẽ được đào tạo toàn diện để thích nghi với môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Sinh viên sau khi ra trường sẽ có đầy đủ kiến thức và kỹ năng phù hợp để mở một doanh nghiệp riêng, làm việc cho các tổ chức quốc tế hoặc địa phương, giảng dạy và nghiên cứu…

Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội nhận bằng kép của UCAM và trường đại học Stanffordshire, trường Leeds Trinity All Saints (Anh) hoặc trường Ecole Suprerieure de Commerce Troyes (Pháp). Các bạn sinh viên còn có cơ hội nhận bằng kép với hai ngành là Du lịch và Luật.

Ngôn ngữ đào tạo: tiếng Tây Ban Nha/ tiếng anh

Thời gian học 3 năm

Học phí: 6,000 euro/năm

Campus: Murica

Chương trình đào tạo

Năm 1

–          Nguyên tắc kinh doạn

–          Luật dân sự

–          Toán kinh tế I

–          Nguyên tắc kế toán tài chính

–          Kinh tế vi mô I

–          Tài chính kế toán

–          Kinh tế vi mô II

–          Toán kinh tế II

–          Luật thương mại I

–          Thần học I

–          Đạo đức  cơ bản

–          Toán tài chính

Năm 3

–          Kinh tế tây ban nha

–          Quản lý tài chính I

–          Kinh tế

–          Marketing

–          Marketing

–          Hạch toán chi phí

–          Quản trị nguồn nhân lực

–          Học thuyết Xã hội của Giáo Hội

–          Quản lý tài chính II

–          Quản lý thương mại

–          Quản lý hoạt động

Năm 2

–          Nguyên tắc thống kê

–          Kinh tế thương mại

–          Kinh tế vĩ mô I

–          Kinh tê vĩ mô II

–          Kinh tế thế giới

–          Thần học II

–          Kế toán doanh nghiệp

–          Áp dụng thống kê trong kinh doanh

–          Luật lao động I

–          Luật tài chính và luật thuế I

–          Kế toán doanh nghiệp và phân tích báo cáo tài chính

–          Nhân văn

Năm 4

–          Ứng dụng đạo đức

–          Kỹ năng quản lý va giao tiếp

–          Chiến lược quản lý và chính sách công ty I

–          Hệ thống tài chính

–          Phân tích quảng cáo

–          Chiến lược quản lý và chính sách công ty II

–          Tiếng anh thương mại

–          Work placement

–          Final Project

Đặt câu hỏi cho tác giả