Cử nhân quản trị kinh doanh tại trường ESERP Business School

Chương trình cử nhân kinh doanh quốc tế tại trường đại học kinh doanh ESERP được thiết kế đặc trưng kết hợp giữa kiến thức lý thuyết và kinh doanh thực tiễn. Do vậy, sinh viên sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể áp dụng kiến thức đã được học vào mô hình kinh doanh hiện đại

Chương trình này của ESERP liên kết với trường đại học Staffordshire, Anh Quốc, cam kết với sinh viên sau khi hoàn thành khóa học được cấp bằng tốt nghiệp cử nhân được công nhận toàn cầu

Thời gian học: 4 năm

Học phí: 4700 EURO

Campus: Barcelona

Chương trình đào tạo:

Năm 1

–          Cơ sở kế toán

–          Kinh tế toán học

–          Luật thương mại

–          Cơ sở kinh tế

–          Quản trị kinh tế I: Cơ sở và quản lý

–          Kỹ năng Sales

–          Kỹ năng mềm và quản lý

–          Quản trị kinh doanh II: Marketing và tài chính

–          Kinh tế vi mô

–          Thống kê I

–          Cơ sở IT

–          Luật lao động

Năm 3

–          Kế toán  doanh nghiệp

–          Thuế công ty

–          Quản lý tài chính II

–          Kỹ năng quảng cáo và truyền thông

–          Quảng cáo quốc tế

–          Hành vi tổ chức

–          Quan hệ công chúng doanh nghiệp

–          Kinh tế học

–          Quản lý sản phẩm và sản xuất

–          Nghiên cứu thị trường

–          Tài chính quốc tế

–          Mô hinh kinh doanh thương mại và kinh doanh mạng

–          Quản lý chiến lược nâng cao

–          Chiến lược marketing

Năm 2

–          Kế toán quản lý

–          Thống kế II

–          Quản trị kinh doanh

–          Kinh tế vĩ mô

–          Quản lý Sale I

–          Luật quan hệ công chúng

–          Quản trị nguồn nhân lực

–          Quản lý tài chính I

–          Kỹ năng Sale II

–          Tiếng anh

–          Quản lý kinh tế quốc tế

–          Kế hoạch chiến lược quan hệ công chúng

Năm 4

–          Quản lý chiến lược và luật kinh doanh I

–          Quản lý máy tính/ IT trong tổ chức

–          Phân tích quảng cáo và giá trị tài chính

–          Kiến thức và quản lý nhân tài

–          Quản lý hoạt động quốc tế

–          Quản lý sản xuất và hoạt động II

–          Quản lý chiến lược và luật kinh doanh II

–          Kỹ năng quản lý

–          Huấn luyện

–          Quản lý chất lượng

–          Final project

 

Đặt câu hỏi cho tác giả