Du học Tây Ban Nha – Đại học bách khoa Valencia

Đại học bách khoa Valencia được thành lập năm 1968 , trường tập trung đào tạo và có thế mạnh ở các ngành khoa học và công nghệ.

1. Giới thiệu chung

Trường Đại học Bách khoa Valencia (Polytechnic University of Valencia hay Universitat Politècnica de València – UPV) có 5 cơ sở khác nhau:

  • Trường khoa học xã hội nhân văn
  • Trường Kỹ thuật nông nghiệp và môi trường
  • Trường kỹ thuật xây dựng
  • Trường công nghiệp và kỹ thuật hàng không
  • Trường thông tin và truyền thông công nghệ
  • Trường khoa học
  • Trường khoa học xã hội

Hiện trường có 48 khóa Cử nhân và 81 chương trình Tiến sỹ thuộc bốn nhóm ngành chính là Nghệ thuật và nhân văn; Kinh doanh và khoa học xã hội; Kỹ thuật; Khoa học và công nghệ.

Chương trình cử nhân của trường bao gồm 240 tín chỉ, phân bổ trong 4 năm học. Khóa luận hoặc đồ án tốt nghiệp của sinh viên sẽ chiếm khoảng 6 đến 30 tín chỉ. Chương trình Thạc sỹ được thiết kế với 60 tới 120 tín chỉ ECTS phân bổ trong một hoặc hai năm, tùy chương trình. Tương tự, Luận văn tốt nghiệp của chương trình Thạc sỹ chiếm khoảng 6 đến 30 tín chỉ ECTS. Các chương trình Tiến sỹ của UPV không được thiết kế theo tín chỉ mà thiết kế bao gồm một thời gian đào tạo và thời gian nghiên cứu (luận văn Tiến sỹ).
Trường hiện đang có khoảng 2.600 giảng viên và 37.800 sinh viên theo học.

2. Học phí và học bổng

Học phí cho cả chương trình đại học và chương trình sau đại học đều dao động ở mức EUR 750 – 1800/năm.

Với mục tiêu đảm bảo tất cả sinh viên đều có quyền học trường đại học mà mình yêu thích, Bộ giáo dục và Khoa học Tây Ban Nha, Bộ giáo dục Valencia và UPV cung cấp nhiều học bổng và các khoản hỗ trợ khác cho sinh viên.

Học bổng dành cho sinh viên năm nhất: Học bổng này được Bộ giáo dục và khoa học Tây Ban Nha cấp cho các sinh viên bắt đầu chương trình đại học trong năm học đó. Bộ giáo dục và khoa học thường nhận hồ sơ ứng tuyển cho học bổng này vào tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm và xét học bổng trên cơ sở tình hình tài chính của gia đình và kết qủa học tập của sinh viên.

Học bổng hợp tác: Học bổng này dành cho các sinh viên cao đẳng, đại học thỏa mãn được một số yêu cầu nhất định. Đổi lại, sinh viên nhận được học bổng sẽ phải thực hiện những nghĩa vụ với khoa, trung tâm hoặc trường.

Học bổng chuyên môn: Học bổng này cấp cho sinh viên hệ Cử nhân và Thạc sỹ với mục tiêu giúp sinh viên và học viên hoàn thành chương trình học của mình đồng thời nghiên cứu sâu hơn về chuyên ngành của mình thông qua các đề án thực tế hoặc các luận án. Học bổng này kéo dài trong ít nhất là 6 tháng.

Học bổng trao đổi: Nhóm học bổng này bao gồm cả học bổng Socrates-Erasmus và Promoe. Học bổng Socrates-Erasmus đưa ra cho sinh viên cơ hội học tập tại một nước khác thuộc liên minh châu Âu trong vòng 3-6 tháng. Học bổng Promoe là học bổng riêng của UPV và thực hiện với các trường thuộc các nước có thỏa thuận hợp tác với trường như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Mỹ Latin, Trung Đông và châu Âu. Kết quả học tập của sinh viên khi học trao đổi tại các nước khác sẽ đều được ghi nhận bởi hệ thống giáo dục Tây Ban Nha.

Đặt câu hỏi cho tác giả