⤵ freelancer tutor 1. Nhận dịch các tài liệu hay…

⤵ freelancer tutor
1. Nhận dịch các tài liệu hay website, bài viết các chủ đề chuyên ngành …… và các giấy tờ khác có liên quan tới tiếng tây ban nha. Từ tiếng việt _ tiếng tbn và ngược lại.
Cá nhân tổ chức nào có nhu cầu liên hệ mình nhé.
Email thienthannho918@gmail.com
Tel 0901 945 350

Đặt câu hỏi cho tác giả