???Chào mọi người, mình ơn Barce vì ko có nhiều…

Đặt câu hỏi cho tác giả