Các anh chị cho em hỏi nhờ tí ạ. ở…

Các anh chị cho em hỏi nhờ tí ạ. ở trung tâm thành phố Madrid thì có những trường nào và học phí khóa tiếng bao nhiêu? Em cảm ơ n nhiều

7 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả