Các anh chị đã đi rồi hay các bạn đang…

Các anh chị đã đi rồi hay các bạn đang làm hồ sơ có ai phải đặt cọc chống trốn không ạ? Có chỗ nào ko phải đặt cọc chống trốn ko?

4 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả