Các bạn nào muốn ôn thi Ielts Speaking cấp tốc…

Các bạn nào muốn ôn thi Ielts Speaking cấp tốc online thì liên hệ với mình nhé. Mình sẽ dạy theo bộ đề theo quý II từ tháng 5 đến đầu tháng 9 tỉ lệ mà các bạn trúng đề là 80% nhé. Quan trọng hơn là các bạn được học từ vựng rất ư là advanced. Hãy ib đề đăng kí nhé

3 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả