Các bạn nên thi PTE hay IETLS?🤔 PTE vs IELTS…

Các bạn nên thi PTE hay IETLS?🤔
PTE vs IELTS cái nào dễ hơn?🤔
Các bạn hãy tham khảo video ở dưới nhé 🤗

Đặt câu hỏi cho tác giả