Chào cả nhà! Hiện tại mình có thừa 20 kg…

Chào cả nhà! Hiện tại mình có thừa 20 kg hành lý từ Hà Nội qua Barce. Ai có nhu gửi đồ pm mình nhé! Phí 10€/1 kg! Ngày chốt: trước 2000 ngày 30/4!

6 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả