Chào mọi người cho em/mình hỏi là thứ 5 này…

Chào mọi người cho em/mình hỏi là thứ 5 này có anh chị bạn nào bay từ Hà Nội đi Madrid không ah? ? em/mình có 3 tờ giấy A4 muốn xin gửi nhờ ah.

Mình xin cảm ơn!

Đặt câu hỏi cho tác giả