Chào mọi người, cho mình hỏi 1 vấn đề Hè…

Chào mọi người, cho mình hỏi 1 vấn đề
Hè này mình có ý định đi Anh du lịch. Cho mình hỏi có ai trong nhóm đi Anh chưa và mình phải chuẩn bị những giấy tờ gì? Mình cảm ơn

Đặt câu hỏi cho tác giả