Chào mọi người. Có ai ở Hải Phòng và đang…

Chào mọi người. Có ai ở Hải Phòng và đang chuẩn bị làm hồ sơ không ạ?

5 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả