chào mọi người e hỏi chút: ở TBN thì đào…

chào mọi người e hỏi chút: ở TBN thì đào tạo ngành nào là tốt. E có ý định thi kinh tế xog cố gắng xin học bổng du học nhưng ko biết là sẽ ở nước nào. Cho e ý kiến với ạ để e còn học tiếng nữa

nươ

Đặt câu hỏi cho tác giả