Chào mọi người ! Mình đang có ý định đi…

Chào mọi người ! Mình đang có ý định đi Tbn để học mà điều kiện kinh tế lại hạn chế mọi người cho mình hỏi chút sang bên Tbn có dễ kiếm việc làm thêm k?ở Madrid nhé?thank mọi người nhiều !!!

1 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả