Cho e hỏi năm đầu tiên học tiếng ở TBN….

Cho e hỏi năm đầu tiên học tiếng ở TBN. Nên cầm chi phí sinh hoạt tầm bao nhiêu? Nếu muốn gửi ngân hàng rồi rút dần đc ko?

15 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả