Cho mình hỏi là học tiếng TBN ở sài gòn…

Cho mình hỏi là học tiếng TBN ở sài gòn thì học ở đâu tốt vậy mọi người?

Đặt câu hỏi cho tác giả