Cho mình hỏi thường nộp hs nếu có yêu cầu…

Cho mình hỏi thường nộp hs nếu có yêu cầu bổ sung hay j thì bao lâu dsq contact mình từ lúc nộp hs vậy? Khoảng bao lâu sẽ có kq. Lúc mình nộp thì họ bảo mất 1 tháng xét hs. Mà mình vừa nộp sáng qua nay chìu thấy số dsq gọi nhỡ. Mà gọi lúc gần 6h chìu mới lạ. Thấy hơi hoang mang gê 🙁

5 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả