Có B nào ở Barce có phòng cho thuê có…

Có B nào ở Barce có phòng cho thuê có thể cho mình đăng kí tạm trú tạm vắng ko ạ? Mình ko ở mà chỉ cần được được đăng kia tạm trạm thôi, mình sẽ trả phí a

Đặt câu hỏi cho tác giả