Có bạn nào ở barce biết phòng nào cho thuê…

Có bạn nào ở barce biết phòng nào cho thuê giá sinh viên ko ạ, hoặc cần người ơn ghép cũng được, chỉ giùm mình với ạ

Đặt câu hỏi cho tác giả