Có bạn nào trong nhóm đã mua thêm hành lý…

Có bạn nào trong nhóm đã mua thêm hành lý kí gửi ( nguyên một) vali chưa vậy? Có thể cho mình biết đó là của hãng nào và giá cả như thế nào không?

2 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả