Có bạn nào từ HN sắp sang TBN ko ạ….

Có bạn nào từ HN sắp sang TBN ko ạ. Mình muốn gửi ít đồ và có trả phí ạ???

2 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả