Có nên học ở La Coruna không mọi người? Ai…

Có nên học ở La Coruna không mọi người? Ai đang học ở đây cho xin ý kiến ạ!

4 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả