E bổ sung hồ sơ 1 tháng rồi, không biết…

E bổ sung hồ sơ 1 tháng rồi, không biết đại sứ quán có cấp visa cho k nữa.
Nản quá.

6 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả