E cần gửi 1kg từ hà nội sang bercelona trong…

Đặt câu hỏi cho tác giả