E đang phân vân giữa đi đợt tháng 10 hay…

E đang phân vân giữa đi đợt tháng 10 hay tháng 1 này. Có ai ở galicia ko cho e hỏi với ạ :'(

2 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả