E đang tìm hiểu 1 số trường dạy Quản Lý…

E đang tìm hiểu 1 số trường dạy Quản Lý Khách Sạn bằng tiếng Anh. Mn ai có thông tin về trường ở Barcelona có chi phí thấp giúp e vs ạ ?

1 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả