Em muốn năm sau xin học bổng hệ Master .Mà…

Em muốn năm sau xin học bổng hệ Master .Mà không biết có khó không và cần CMTC không mọi người ơi! Mấy anh chị nào có kinh nghiệm chia sẻ em với ạ

5 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả