Giá trị của tài năng “A great engineer can be…

Siêu sao Marketing có như vậy không?

“A great engineer can be worth ten times a ‘regular’ engineer, or 30, 40, 50, or 100 times” – Dick Costolo, former Twitter CEO

Giá trị của tài năng

“A great engineer can be worth ten times a ‘regular’ engineer, or 30, 40, 50, or 100 times” – Dick Costolo, former Twitter CEO

What makes these top engineers so special is not just that they have a mastery of engineering principals and technical skills, but more they think creatively and have solved problems no one has solved before, Costolo said. They are the Einsteins of the tech engineer world.

3 câu hỏi từ bạn đọc

  1. Một kỹ sư trình độ cao có thể có giá trị gấp 10 lần một kỹ sư bình thường, hoặc 30, 40, 50 hoặc 100 lần >>> Hãy thuê 1 người giỏi hơn là thuê vài chục người trình độ bình bình thường thường 🙂

Đặt câu hỏi cho tác giả