Hi mọi người, mình đang có dự định nhập học…

Hi mọi người, mình đang có dự định nhập học tại trường Cesine. Mọi người ai có thông tin cho mình hỏi môi trường và chất lượng đào tạo của trường có ok không ạ?

1 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả