Hi moi nguoi, sắp toi vk ck minh co qua…

Hi moi nguoi, sắp toi vk ck minh co qua Barcelona vai ngay, co ban nao biet nha hang Vietnam va cua hang ban do an viet cho minh xin địa chi nhe. Muchas gracias

3 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả