Hi you guys, 3/8 mình nhập học Les Roches Marbella,…

Hi you guys,
3/8 mình nhập học Les Roches Marbella, Málaga nên có ai ở gần đây thì cho mình làm quen để có gì giúp đỡ nhau nha. Thank you!

1 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả