8 câu hỏi từ bạn đọc

  1. cứ internship thôi, đc hệ thống về kế thức nền tảng và process trước, sau đó cứ tài liệu rồi research thêm, vì digital update cũng nhanh và thông tin cũng nhiều mà. quan trọng là chịu làm thoai 😀

  2. Em cũng muốn biết. Vì tay ngang. Muốn học. Để có thể làm nghề được. Tự học thì khônh biết bắt đầu từ đâu. Intern thì không có nền tảng để apply với lại cũng có tuổi rồi, đi làm để kiếm tiền nữa. Các cơ sở đào tạo thì không biết đâu mà lần. ???

Đặt câu hỏi cho tác giả