Học tiếng TBN ko thể tránh đc âm này?

Đặt câu hỏi cho tác giả