Hola cả nhà 🤗 mai mình bay qua Spain mà…

Hola cả nhà 🤗 mai mình bay qua Spain mà trans qua Thái đi chuyến 4h của Vnairline 😁 từ Nội Bài có chế nào cũng có duyên đi cùng cho vui ko ạ? Muchas gracias 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả