Hola. Các bạn nữ có ai ở Barcelona share phòng…

Hola. Các bạn nữ có ai ở Barcelona share phòng cho mình đến đầu tháng 7 không ạ! Trong nhóm có bạn tốt bụng tìm cho mình được nhà nhưng đến tháng 7 mới có. Nên mình muốn ở tạm đâu đó trong thời gian này. Gracias! ?

6 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả