Hola mọi người. Cho mình hỏi là qua TBN học…

Hola mọi người. Cho mình hỏi là qua TBN học khóa tiếng trước mà muốn có thẻ tạm trú – thẻ Nie thì mình phải tìm khóa tiếng nào học từ 20 hours/week phải không ạ?

Đặt câu hỏi cho tác giả