Hola!mn cho e hỏi lần đầu e làm nie mà…

Hola!mn cho e hỏi lần đầu e làm nie mà lên sở ngoại kiều nộp đơn họ ko nhận và cho giấy hẹn như thế này,e có hỏi một vào người họ bảo lm lần đầu là ex17 nhưng cảnh sát họ ghi trong giấy là ex18 .visa của em đến 30/8 hết hạn liệu có làm sao ko ???

Đặt câu hỏi cho tác giả