Hola!mn cho e hỏi lần đầu e làm nie mà…

Đặt câu hỏi cho tác giả