Huhu có ai ở hà tĩnh hay nghệ an vài…

Huhu có ai ở hà tĩnh hay nghệ an vài ngày nữa sang tây ban nha ko a???e nhờ gấp tí???bao nhiêu phí e trả
???rất cần

Đặt câu hỏi cho tác giả